Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kur'an Nedir?
#1
Kur'an Nedir?

Kur'an-ı Kerîm, Allah'ın
insanlara indirdiği son Mukaddes Kitaptır. Kur'an, son Peygamber Hz.
Muhammed'e (asm) Cebrâil (as) tarafından vahiy yoluyla indirilmiş ve
ondan tevatür yoluyla nakl edilerek günümüze kadar gelmiştir. Kur'an-ı
Kerîm ferde ve cem'iyete, bütün insan sınıflarına, bütün memleketlerde
ve bütün devirlerde insan hayatının bütününe, maddî - mânevî bir
hidayet rehberidir. Hükûmet başkanından, kumandandan sade vatandaşa ve
sokaktaki adama kadar herkes, orada kendisiyle alâkalı olanı bulur.
Dünyevî ve uhrevî huzur ve saadeti için gerekli bilgi ve dersleri ondan
alır. Kur'an'ın sâhip olduğu meziyet ve özellikler, âyetlerde ve
hadîslerde şu şekilde beyan buyurulmuştur:

"İşte bu Kur'an muazzam bir
kitabdır. Onu biz indirdik. Çok mübarektir. (Fayda ve bereketi çoktur).
Artık buna uyun, emirlerine bağlanın ve Allah'tan korkun. Tâ ki
merhamet olunasınız" (el-En'âm, 155).

"Şu indirilmiş Kur'an, mübarek
ve feyizli bir kitabdır ki elleri önündekini (Tevrat ve İncil'i)
tasdik edicidir. Tâ ki onunla Mekke halkını ve bütün çevresindeki
insanları korkutsun. åhirete îman edenler, namazlarına gereği üzere
devam ettikleri gibi, Kur'an'a da inanırlar" (el-En'âm, 92). * "Onlar,
hâlâ Kur'an'ın Allah kelâmı olduğunu ve mânasını düşünmeyecekler mi?
Eğer o, Allah'tan başkası tarafından olsaydı, muhakkak ki içinde
birbirini tutmayan birçok söz ve ifadeler bulurlardı." (en-Nisâ, 82).

"O Kur'an, insanları Hakk'a ulaştırır; helâl ile haramda ve din hükümlerinde hakkı bâtıldan ayırır..." (el-Bakare, 185).

"Kur'ân-ı Kerîm doğru yol gösterici, mü'minlere derecelerle kurtuluşu müjdeleyicidir" (el-Bakare, 97).

"Bu Kur'an, akıl
sâhiplerinin, âyetlerini iyice düşünüp anlamaları ve ders almaları
için, sana indirdiğimiz saadet kaynağı bir kitabtır" (Sâd, 29).

Hâris bin A'ver'den rivayet
edilmiştir: Bir gün Hz. Ali şöyle dedi: "Bakınız, ben Resûlüllah'dan
(asm): "Yakında fitneler kopacaktır" buyurduğunu işittim. Bunun
üzerine, "Ey Allah'ın elçisi, bu fitnelerden kurtuluşun çaresi nedir?"
diye sordum. "Allah'ın kitabı, Kur'an'dır" buyurdular. (Daha sonra Hz.
Peygamber, Kur'an'ın özelliklerini şöyle açıkladı
Onda, sizden öncekilerin tarihi, sonrakilerinin haberi ve aranızdaki
mes'elelerin hükmü vardır. O, Hak ile Bâtılı birbirinden ayıran kesin
bir hükümdür. Her kim hidâyeti ondan başkasında ararsa, Allah onu
şaşırtır. O, Allah'ın kopmayan sağlam ipi, kuvvetli fikir kitabı ve
doğru yoldur. O, akılların sapıtıp şaşırmamasına ve dillerin
karışmamasına yegâne sebebdir. Kur'an, ilim adamlarının doymadığı, asla
tekrarlanmaktan eskimeyen ve hayret veren üstünlükleri bitip
tükenmeyen bir kitaptır. Yine O, öyle eşsiz bir eserdir ki, cinler dahi
onu dinlediği zaman, "Biz, doğruluk ve olgunluk yolunu gösteren
hârikulâde bir Kur'an dinledik" demekten kendilerini alamamışlardır. Ona
dayanarak konuşan doğru söylemiş, O'nu tatbik eden sevab kazanmış,
O'nunla hükmeden adâlet etmiş ve insanları O'na dâvet eden dosdoğru
yola yöneltmiş olur.

"Kur'an apaçık bir nur, hakîm bir zikir ve en doğru yoldur."

"Kur'an-ı Kerîm, Allah Teâlâ'nın gökten yeryüzüne uzatılmış bir ipidir."

"Kur'an'ın sair sözlere üstünlüğü, Rahman'ın mahlûkatına nazaran üstünlüğü gibidir."

"Kim Allah'ın kitabından bir âyet okursa, Kıyâmet günü kendisine nûr olur."

"Evlerinizi namaz kılarak ve Kur'an okuyarak nurlandırınız."
82686484_3749748_160105.gif


Cevapla
Teşekkür verenler:


Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi